Vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Phước tăng 405%

Đất nền nhà phố cạnh KCN Becamex Chơn Thành
Đất nền nhà phố cạnh KCN Becamex Chơn Thành

Trong 9 tháng qua, toàn tỉnh Bình Phước thu hút 154 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 5.306 tỷ đồng, tăng 41% số dự án và bằng 530% số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2017 (Theo số liệu của UBND tỉnh Bình Phước). Từ việc đẩy mạnh kêu gọi đầu tư và số doanh nghiệp đến tìm hiểu, đăng ký, khả năng trong năm 2018, toàn tỉnh sẽ thu hút 184 dự án với số vốn đăng ký 5.906 tỷ đồng, tăng 17,9% số dự án và bằng 420% về số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2017.

KCN Becamex Bình Phước
Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại KCN Becamex – Bình Phước

Kết quả trên có được là nhờ UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 24/CTr-UBND ngày 6-2-2018 nhằm thúc đẩy các hoạt động đầu tư cũng như triển khai thực hiện. Theo đó, 9 tháng qua, các cấp, ngành đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận đầu tư; tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp khi thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, số doanh nghiệp đến đầu tư trong 9 tháng tăng cả về số lượng và vốn đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài (FDI).

Cũng trong 9 tháng, tỉnh Bình Phước thu hút được 27 dự án FDI

Với số vốn đăng ký 335 triệu USD, tăng 45,45% về số dự án và tăng 405% về vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2017. Ước thực hiện cả năm, Bình Phước thu hút 30 dự án với số vốn đăng ký 400 triệu USD, tăng 36% về số dự án và tăng 270% số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2017. Lũy kế đến cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 192 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 2 tỷ USD.

Về phát triển doanh nghiệp, ước 9 tháng qua, có 740 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 9.960 tỷ đồng, tăng 32% về số doanh nghiệp và tăng 177% về số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2017, đạt 82,2% kế hoạch năm. Tuy nhiên, cũng có 45 doanh nghiệp đăng ký giải thể, 210 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động và có 21 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trước thời hạn.

B.C (Theo Báo Bình Phước)

Xem thêm tin tức khác:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*